Kotihoito


Palvelut kunnille ja yksityisasiakkaille.

Liisa Kodin kotihoito

Liisa Koti tuottaa kotihoidon palveluita sekä kunnille että yksityisille asiakkaille. Liisa kodin kotihoidossa työskentelee lähi- ja sairaanhoitajia joka päivä 6.30 - 21.30 välisenä aikana. Kotihoidon palveluita ovat hoito- ja hoivatyö, haavanhoidot, lääkehoito, verinäytteiden otot, kotisiivoukset, kaupassa käynnit, ikkunanpesu, ruuanlaitto, suihkutus, ulkoilu ja asiointi ja viriketoiminta.

Kotihoidon ideologia ja arvot

Ohjaava neuvonta:
Tuetaan asukkaan selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa.
Empaattinen ja kunnioittava työskentely:
Tuetaan asukkaan omanarvontunteen säilymistä ja yksilöllisyyttä

Sorvarinkadun palveluasunnot ja kotihoito

Liisa Kodilla on asumispalveluyksikkö mielenterveysasiakkaille Kuopiossa Sorvarinkadulla. Palveluvalikoimassa on tarjolla palveluasumista sekä tuettua asumista. 

Pyrimme mahdollisimman kuntouttavaan, asukasta ohjaavaan ja tukevaan toimintaan, jolla tuetaan asukkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kuntoutumista. Asukasta tuetaan omatoimisuuteen. Tärkeää on hyvien elämäntapojen omaksuminen ja arkipäivän asioista selviytyminen. Asukasta velvoitetaan huolehtimaan oman huoneen siisteydestä ja osallistumaan päivittäiseen toimintaan. Jokaisella on omat vuorot ja vastuualueet. Pyrimme tekemään laadukasta työtä ja luomaan jokaiselle asukkaalle turvallisen elinympäristön.

Kuopion kotihoito toimii arkisin 8-16. Tarvittaessa voidaan sopia ilta- ja viikonloppukäynnit. Kotihoito tuottaa siivous- ja hoivapalveluita.

sorvarinkadunkotihoito.fi